Sfântul Varlaam şi a sa Cazanie

Posted on 30 august 2013

0


Chiar dacă blogul stă la dospit, cum îmi zicea cineva ieri, azi îl evoc în aceste rânduri pe mitropolitul Moldovei dintre anii anii 1632-1653, Sfântul Varlaam, sărbătorit azi în Biserica Ortodoxă Română.

S-a născut în jurul lui 1590, s-a călugărit din tinereţe şi a învăţat limbile slavonă şi greacă.

Realizări:

– înfiinţează prima tipografie românească din Moldova (1640) cu ajutorul mitropolitului Petru Movilă al Kievului, moldovean şi el, şi sfânt de asemenea.

tipăreşte Cazania (1643). Este cea mai însemnată lucrare a mitropolitului Varlaam, și în același timp una din cele mai de seamă din istoria vechii culturi românești. Cartea începe cu un „Cuvânt“ adresat de Vasile Lupu „la toată semenția românească de pretutindeni ce se află pravoslavnici într-această limbă“, arătând că oferă „acest dar limbii românești, carte pre limba românească, întăiu de laudă lui Dumnezeu, după aceia, de învățătură și de folos sufletelor pravoslavnici“. Urma apoi un „Cuvânt către cetitoriu“ al mitropolitului. Din aceste două prefețe se desprinde ideea unității de neam și de limbă a românilor din Moldova, Muntenia și Transilvania. Cazania a adus un aport prețios la formare limbii noastre literare, fiind scrisă într-un stil viu și plin de culoare, cu fraze bogate în comparații pitorești și expresii plastice. Considerată de Nicolae Iorga, drept opera cea mai populară a epocii noastre vechi, ea conține primele versuri în limba română, intitulate Stihuri în stema domniei Moldovei, prin care este recunoscut meritul domnitorului Vasile Lupu în tipărirea cărții. Nicolae Manolescu, în Istoria critică a literaturii române desprinde următoarele trăsături ale operei: frumusețea limbii utilizate – vorbește pe înțelesul tuturor, presărând explicațiile cu întrebări retorice și cu îndemnuri, arta povestirii – este primul nostru povestitor, înfățișînd țărănește chestiunile teologice. O vedeţi aici http://www.doxologia.ro/imagine/cazania-mitropolitului-varlaam

alte scrieri şi traduceri.

– l-a indemnat pe domnitorul Vasile Lupu sa intemeieze la Iasi, in anul 1640, prima scoala de grad inalt din Moldova, dupa modelul Academiei duhovnicesti de la Kiev, infiintata acolo de Sfantul Ierarh Petru Movila. Aici se preda in limbile greaca, slavona si romana. Şcoala se afla in incinta Manastirii „Sfintii Trei Ierarhi” din Iasi, avand la inceput si profesori trimisi de Mitropolitul Petru Movila.

De ce a fost declarat sfânt?

Propun următorul răspuns,dat de Miron Costin, care mărturiseşte despre Varlaam, că în 1653 s-a retras la mănăstirea Secu unde a mai stat în smerenie, linişte şi reculegere încă patru ani, când s-a mutat la Domnul. Mai mult, tot ce a adunat de-a lungul vieţii, a lăsat mănăstirii Secu.

Răspunsul trebuie citit ca un semn de întrebare.

Reclame